Sexom ku kariére

Dobám, kedy sa takzvaná kariéra cez posteľ, ktorá sa pripisovala najmä náhle vylétnuvším hereckým hviezdam, pokladala za niečo úplne odpudivého, skôr odzvonilo. Vyplýva to aspoň z ankety, už na objednávku časopisu Neon uskutočnila agentúra Forsa.


Sex ako prostriedok na presadenie

A dosiahnutie lepšieho pracovného zaradenia totiž považuje za úplne prijateľný tretina všetkých mladých respondentov. Tridsaťpäť percent opýtaných vo veku pod tridsať rokov sa domnieva, že intímny styk s vedúcim alebo nadriadenou sa môže jednoducho tolerovať, ak prinesie výhody v zamestnaní.

Dvadsaťsedem percent účastníkov prieskumu priznalo

Že by k podobným praktikám síce nikdy nesiahlo, ale tých, ktorí ich používajú, nijako neodsudzuje. Žiadny problém s milostnými službami poskytovanými šéfom oboch pohlaví nemá osem percent skúmanej vzorky, naopak sa teší na deň, kedy budú v takom postavení, aby ich sami mohli vyžadovať. (Plus)

Sexom ku kariére


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky