Stresované deti majú v neskoršom živote problémy

Deti, ktoré prežili pred dospievaním nejaký veľký stres, úzkosť alebo strach , majú v dospelosti oveľa viac psychických problémov ako ich vrstovníci prežívajúcich pohodové mladosti.


Maloletí vyhľadávajú stále častejšie pomoc psychológov a psychiatrov

Keďže nezvládajú niektoré stresové situácie v rodine, v škole alebo medzi kamarátmi. Nečaká ich ani žiadna ružová budúcnosť. Veľmi často mávajú depresie aj v dospelosti a sú závislí na pomoci psychológov i naďalej. Inokedy nebývajú úspešní v práci a kariére, mávajú problémy s láskou a často nedokončí školu. Psychológovia z Kalifornskej univerzity v Los Angeles testovali sedemdesiatku dospelých osôb, ktorá bola v detstve, medzi dvanástym a pätnástym rokom, hospitalizovaná na psychiatrickej klinike kvôli stresu alebo úzkosti. Po dvadsiatich rokoch mala väčšina týchto osôb psychické problémy znova, prežívala stresy z rodičovstva, v práci, často mala zlé ekonomické zázemie a väčšinou nedokončila vysokú ani strednú školu.

Analýzou ďalších lekárskych záznamov vedci zistili

Že títo mladiství s psychickými problémami častejšie ako ich šťastnejší rovesníci umreli krátko po dosiahnutí dospelosti alebo si viac sťažovali na citové problémy. "Táto štúdia a jej závery opäť len podčiarkli fakt, že obdobie ranej pubescence a dospievania sú veľmi citlivé a jedinci sú v tomto období značne zraniteľní. Je potreba pre ne robiť maximum a preškoliť odborníkmi a pomocníkmi z psychologických pracovísk. Tí môžu všeličo zachrániť a znížiť neskoršie emocionálny stres a úmrtnosť. Navyše často zachráni nadané deti, ktoré by mnohokrát nedokončili ani strednú školu, "myslí si autori výskumu. (Plus)

Stresované deti majú v neskoršom živote problémy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky