Vďaka hormónom riadia ženy bezpečnejšie

Výskumy britskej Endokrinné spoločnosti ukazujú, že ženský hormón estrogén poskytuje krajší polovici ľudstva šancu lepšie a vo väčšom rozsahu sa naučiť dopravné predpisy. Britskí vedci došli k záveru, ž


Že vďaka estrogénu sú ženy tiež psychicky flexibilnejší ako muži

Hormón ovplyvňuje činnosť čelného mozgového laloku, ktorý je zodpovedný za činnosti, ako sú pamäť, schopnosť učiť sa pravidlá, pozornosť, predvídanie a kontrola jazdy. Pri výskume bolo sledovaných 43 mužov a žien vo veku od osemnásť do tridsaťpäť rokov a ukázalo sa, že ženy dokážu ďaleko lepšie previesť pozornosť z jedného podnetu na iný, čo im uľahčuje také činnosti, akými je napríklad riadenie auta. Podľa štúdie britskej Endokrinné spoločnosti sa preukázalo, že činnosti vyžadujúce psychickú flexibilitu zvládajú ženy lepšie ako muži, hoci doteraz sa malo za to, že práve v tejto otázke sa od seba obe pohlavia príliš nelíši.

"Štúdia ukázala

Že estrogén pozitívne ovplyvňuje neurónovú aktivitu čelného mozgového laloku, ktorý pôsobí na také schopnosti, ako je udržanie pozornosti a učenia, čo vysvetľuje, prečo v týchto činnostiach ženy nad mužmi vynikajú, "vyhlásili vědci.Jedním z dôvodov, prečo sú muži častejšie účastníkmi vážnych dopravných nehôd, je podľa dr. Petera Marsha tiež skutočnosť, že majú väčšiu tendenciu riskovať, zatiaľ čo ženy sú opatrnejší. Evolučný psychológ dr. Nick Neave tvrdí: "Riadenie nie je jednoduchá činnosť. Je potrebné ovládať auto, poznať pravidlá, mať odhad. Muži sa síce lepšie orientujú a majú lepšiu priestorovú predstavivosť, ale zase zaviní viac nehôd. Pokiaľ ide o pozornosť, podľa našich výskumov sú na tom ženy evidentne lepšie. "(Plus)

Vďaka hormónom riadia ženy bezpečnejšie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky